Behöver ni hjälp med språkträning?

Ta kontakt

Vi tar så lätt språket för givet och tror att alla barn börjar prata per automatik. Så var det inte hos oss.

Vår yngste son föddes med Downs syndrom och tack vare honom kom jag i kontakt med Karlstadmodellen. En ny värld öppnades! Utan språk-vem är du då?

Jag utbildade mig till handledare i Karlstadmodellen 2012-2015 och innan dess har jag jobbat som klasslärare i över 15 år. Jag har fyra barn och vill tro att jag sitter på rätt god erfarenhet av språkträning.

Mitt företag heter ’Språkträning Dialogen’ och jag ställer gärna upp och handleder, ger tips och idéer för barn med olika typer av språkstörningar.

Länkar

Karlstadmodellen

En språkträningsmodell utvecklad av Irene Johansson. Den bygger på fem gruntankar: steget före, empowerment, kontinuitet, tydliggörande och struktur

Babblarna

Babblarna har blivit populära hos yngre barn. Ett tillltalande träningsmaterial som Irene Johansson utvecklade för språkträning med yngre barn.

Frågor? Ta gärna kontakt!